Arbetslag

Stavby skola har åk F-3, åk 4-9 och Fritids

I arbetslagen ingår olika undervisningsgrupper. 

Läsåret 2017-2018 Mentorer

F Ida Eriksson
1-2 Henrik Mattsson
3-4 cathrin/Lisbeth
5 Marianne Söhrman
6 Monica Specht
7 Maja Grindeland
8-9 Eva Ek

10 augusti 2017