Arbetslag

Stavby skola har åk F-3, åk 4-9 och Fritids

I arbetslagen ingår olika undervisningsgrupper. 

 Mentorer

Åk F -1 Mikael Steinwall, Annica Jansson

Åk 2- 3 Henrik Breimark

Åk 4- Ida Holm

Åk 5- Elsa Strandman, Sofia Strandberg

Åk 6-7 - Maja-Lina Grindeland, Eva Ek

Åk 8 - Eva Lindström

Åk 9 - Peter Karlsson


 

Uppdaterad: