Arbetslag

Stavby skola har åk F-3, åk 4-9 och Fritids

I arbetslagen ingår olika undervisningsgrupper. 

 Mentorer

Åk F - Henrik Breimark/Ida Holm

Åk 1 - Henrik Breimark/Ida Holm

Åk 2-3 Cathrin Forsgren-Bodén

Åk 4-5 Lisbeth Appelqvist

Åk 6 -  Peter Karlsson

Åk 7 - Marianne Söhrman, Eva Ek

Åk 8 - Monika Specht

Åk 9 - Maja-Lina GrindelandUppdaterad: