Arbetslag

Stavby skola har åk F-3, åk 4-9 och Fritids

I arbetslagen ingår olika undervisningsgrupper. 

Läsåret 2018-2019 Mentorer

Åk F - Henrik Mattsson

Åk 1 - Ida Holm

Åk 2-3 Cathrin Forsgren-Bodén

Åk 4-5 Lisbeth Appelqvist

Åk 6 - Marianne Söhrman, Peter Karlsson

Åk 7 - Monika Specht

Åk 8 - Maja-Lina Grindeland

Åk 9 - Eva EkUppdaterad: