Arbetslag

Stavby skola har åk F-3, åk 4-9 och Fritids

I arbetslagen ingår olika undervisningsgrupper. 

 Mentorer

Åk F - Ida Holm

Åk 1 - Ida Holm

Åk 2- Henrik Breimark

Åk 3- Mikael Steinvall

Åk 4- Mikael Steinvall

Åk 5- Hanna Sörbrand

Åk 6 - Hanna Sörbrand

Åk 7 - Peter Karlsson

Åk 8 - Eva Ek, Maja-Lina Grindeland

Åk 9 - Monika SpechtUppdaterad: