Årsplanering SYV

Läsårsplan

för år 9 under läsåret.

November: Möte för elever och föräldrar. 16 november kl 18,30 i Stavby bygdegård.

Gå på öppet hus, prova-på dagar och andra event som gymnasieskolorna ordnar. Aktiviteterna är anpassade utifrån aktuellt pandemiläge.

Januari: -februari: Ansökningsperiod till gymnasiet 2023 är 23 januari-15 februari. Ansökan görs via Dexter med BankID vilket är nytt för 2023.

April: Preliminärt besked baserat på höstterminens betyg.

Maj: Omvalsperiod 27 april-15 maj. Prata med SYV om du vill göra ett omval.

Juli: Slutgiltigt besked baserat på slutbetyget. 3-12 juli ska du svara på ditt antagningsbesked. Det gäller även dig som kommit in på ditt val.

Augusti: Reservantagning och ev. antagning av efteranmälda.

 

Uppdaterad: