Studie och yrkesvägledare, SYV

Studie-och yrkesvägledningen i grundskolan syftar till att ge stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier /val av yrke. Störst fokus ligger på år 7 – 9 och valet till gymnasieskolan.

Genom vägledningssamtal och information ska eleverna få kunskap och ökad självmedvetenhet för att kunna göra väl underbyggda val.
I årskurs 9 erbjuds eleverna individuella vägledningssamtal för att samtala kring intressen/styrkor olika alternativ och möjligheter /begränsningar. Detta som en hjälp i processen att kunna fatta ett väl genomtänkt beslut.

Hör gärna av er, elever och föräldrar/vårdnadshavare, om ni har frågor, jag nås via telefon eller mail:

 

Inför gymnasiet kan grundskoleelever ansöka om särskilt stöd (liten grupp och gymnasiesamordnare) samt överföra information till gymnasiet om behov av pedagogiskt stöd. För mer information och blanketter se länk nedan:

http://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Inkop-varor--tjanster/Interna-varor--tjanster/Studie---yrkesvagledning/Studie---yrkesvagledning/

 Kontakt: 

 

 

 Info:

läsårsplanering Syv-17.docx (DOCX, 13 KB)

 

Studie- och yrkesvägledningsplan .docx (DOCX, 13 KB)

Uppdaterad: