Nationella prov

Nationella prov

 

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå
De nationella proven kan också bidra till:

att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna

en ökad måluppfyllelse för eleverna.
De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Skolledningen beviljar inte ledighet för elever de datum nationella prov genomförs.

Vi uppmanar också er föräldrar att försäkra er om att eleven inte missar viktig förberedelse inför proven.

Läsåret 2017/2018

åk 3 12 mars – 18 maj (v. 11-v.20)

åk 6

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Provtid

svenska, svenska som andraspråk 

A

45-50

6 nov - 15 dec 2017

 

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

ti 6 feb 2018

 

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

to 8 feb 2018

 

matematik

A

45-50

6 nov - 15 dec 2017

 

matematik

B+C

15

ti 10 apr 2018

 

matematik

D+E

15

to 12 apr 2018

 

engelska

A

45-50

6 nov - 15 dec 2017

 

engelska

B

18

on 2 maj 2018

 

engelska

C

18

fr 4 maj 2018

 

* 5-10 min för instruktioner tillkommer 

 

Åk 9

Läsåret 2017/2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov 

Vecka

Provdatum

Provtid

svenska, svenska som andraspråk

A

45-50

6 nov - 15 dec 2017

 

svenska, svenska som andraspråk

B

11

ti 13 mars 2018

 

svenska, svenska som andraspråk

C

11

to 15 mars 2018

 

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3 

15

on 11 april 2018

 

biologi/ fysik/ kemi

B

fr.o.m. v. 11

icke tidsbunden

 

geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap

A

16

on 18 april 2018

 

geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap

B

16

fr 20 april 2018

 

engelska

A

45-50

6 nov - 15 dec 2017

 

engelska

B

17

ti 24 april 2018

 

engelska

C

17

to 26 april 2018

 

matematik

A

45-50

6 nov - 15 dec 2017

 

matematik

B+C

19

må 7 maj 2018

 

matematik

D

19

on 9 maj 2018

 

Senast granskad: 2017-01-09

Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner

 

Läs gärna mer på Skolverkets sida:

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov

16 augusti 2017