Synpunkter & klagomål

Synpunkter & klagomålshantering

I Uppsala finns kommunala och fristående förskolor och skolor. Genom dina synpunkter och klagomål får verksamheterna underlag för förbättringar.

Vänd dig till ansvarig för verksamheten

Om du har synpunkter på en skola eller en utbildning bör du i första hand vända dig direkt till den förskolechef eller rektor som är ansvarig för den berörda verksamheten. När det gäller de kommunala förskolorna och skolorna kan du också vända dig centralt till Vård & bildning som driver kommunens verksamheter. Hur du går till väga kan du läsa under rubrikerna nedan.

Synpunkter på kommunal förskole- och skolverksamhet

Om dina synpunkter gäller en kommunal förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola eller vuxenutbildning, kontakta respektive förskolechef/rektor eller lämna synpunkterna via ett formulär på Vård och bildnings webbplats.

https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Kontor--forvaltningars-interna-sidor/Forvaltningar/Utbildningsforvaltningen/Utbildning--larande-gemensamt/Skolklagomal/

Om synpunkterna specifikt gäller skolans arbete mot kränkande behandling ber vi dig skicka in det via länken nedan.

https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Kontor--forvaltningars-interna-sidor/Forvaltningar/Utbildningsforvaltningen/Utbildning--larande-gemensamt/Anmalan-av-krankande-behandling/

Uppdaterad: