Psykolog

Hej!

Jag är Stavby skolas skolpsykolog. Till mig kan man vända sig som elev om det är kämpigt i skolan på olika sätt, exempelvis om man känner sig utanför i klassen men också om det är svårt att koncentrera sig eller att skolarbetet känns svårare än vanligt.

Som psykolog är jag ett komplement till övriga professioner på skolan och är del av elevhälsoteamet. Vi i elevhälsoteamet arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande med eleverna i skolan genom till exempel observationer i klassrummen eller handledning till lärarna, fritids- och skolpersonalen.

Jag jobbar 10% på Stavby skola, vanligtvis är jag på plats varannan måndag. Ni når mig enklast via e-post. Varmt välkomna att höra av er!

 

Med vänlig hälsning

Rosanna Apelgren

Skolpsykolog

Rasbo skolområde

Gåvsta, Tuna och Stavby skolor

Telefon 018-727 99 78

E-post rosanna.apelgren@uppsala.se

Uppdaterad: