Verksamheter & årskurser

 Stavby skola har från förskoleklass upp till åk 9, och fritids.

 

Skolan har ca 130 elever fördelade i F-9. All personal finns i samma arbetslag men är fördelade på två arbetsenheter F-4 och 5-9.