Verksamheter & årskurser

 Stavby skola har från förskoleklass upp till åk 9, och fritids.

Stavby skola har, just nu, förskoleklass upp till åk 9, och fritids.

Skolan har ca 140 elever fördelade i F, 1- 2 3-4, 5, 6, 7 och 8-9. All personal finns i samma arbetslag men är fördelade på två arbetsenheter F-4 och 5-9. Ansvarslärare finns för varje grupp, men undervisningsmässigt förekommer även andra grupperingar.

16 augusti 2017