Verksamheter & årskurser

 Stavby skola har från förskoleklass upp till åk 9, och fritids.

Stavby skola har, just nu, förskoleklass upp till åk 9, och fritids.

Skolan har ca 145 elever fördelade i Förskoleklass, Åk1-9. All personal finns i samma arbetslag men är fördelade på två arbetsenheter F-4 och 5-9. Ansvarslärare finns för varje grupp, men undervisningsmässigt förekommer även andra grupperingar.