Verksamheter & årskurser

 Stavby skola har från förskoleklass upp till åk 9, och fritids.

Stavby skola har, just nu, förskoleklass upp till åk 9, och fritids.

Skolan har vid skolstarten, höstterminen 2017, 139 elever fördelade i F, 1- 2 3-4, 5, 6, 7 och 8-9. All personal finns i samma arbetslag men är fördelade på två arbetsenheter F-4 och 5-9. Ansvarslärare finns för varje grupp, men undervisningsmässigt förekommer även andra grupperingar.

16 augusti 2017