Aktuell information

Skolhälsovården informerar:

Luskamningsdagar innan terminsstart ht 2019.docx (DOCX, 200 KB)

 

Inbjudan föräldrakurs.pdf (PDF, 95 KB)

 

Information föräldrautbildningen hösten 2018.pdf (PDF, 43 KB)

 

Föräldrakurs oro nedstämdhet vt 18.pdf (PDF, 211 KB)

______________________________________________________________

Luskamning:

Luskamningsdagar 1-2 september 2018.pdf (PDF, 356 KB)

 

 ______________________________________________________________

Sedan en tid tillbaka är Uppsala kommuns elevhälsa htbq-diplomerad. Projektet vill gärna visa upp det och här är en länk www.uppsala.se/hbtq där det finns mer information om vad hbtq-diplomeringen innebär.

 

 

Allergi

Allergier hos barn-2017.pdf (PDF, 69 KB)

COPE utbildningen för föräldrar med barn i åldern 3-12 år:

COPE Inbjudan vt18.pdf (PDF, 157 KB)

COPE barn inbjudan vt-17.pdf (PDF, 78 KB)

 

Luskamning:

Luskamningshelg 16-17 spetember 2017.pdf (PDF, 226 KB)

 

Maginfluensa: 

Stanna hemma från förskola, skola eller arbete!

För att minska risken för smittspridning så ska man stanna hemma från skola eller arbete när man har symtom som diarré och/eller kräkningar två dygn efter att man tillfrisknat. Gäller att de ska ha varit symtomfria i två dygn.

 

Uppdaterad: