Elevråd

Elevrådet

Ansvarig personal:
åk F-9: Marianne Söhrman

Två elever från varje grupp ingår i elevrådet.

Uppdaterad: