Stavby skola

Besöksadress:
Stavby 108  
747 94 Alunda


Fritids telefon:0174-27 01 02

Fritids mobil: 072-2203500

Expeditionen Telefon: 018-727 74 78

 

Sjukanmälan

0515-777 601

Varje dag före kl.07,45.

Övriga skolor i Rasbo skolområde

Gåvsta skola

Tuna skola

Schemavisare:

https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/uppsala.skola24.se/Schemavisaren: