Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

Stavby skola

Besöksadress: Stavby 108  


747 94 Alunda

Expeditionen Telefon: 018-727 74 78

 

Sjukanmälan

0515-777 601

Varje dag före kl.07,45.

Övriga skolor i Rasbo skolområde

Gåvsta skola

Tuna skola

Schemavisaren:

http://www.skola24.se/Schemavisare/Schema/uppsala.skola24.se/Stavby+skola+F-9