Kvalitetsarbete

Skolan, förskolan och fritids arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla sin verksamhet. Dokumentation, uppföljning och analys är integrerat med det dagliga arbetet. OBS: skolan är inne i en pågående arbetsprocess där texterna till de olika delarna i kvalitetsschemat är under upparbetning. Arbetet pågår.

Stavby fritids kvalitetsarbete: 

Stavby fritids kvalitet.doc (DOC, 2 MB)

Uppdaterad:

Andra sidor under: Kvalitetsarbete