Om skolan

Stavby skola är en liten skola för barn i skolår F till 9. Här går man, med andra ord, hela sin grundskoletid och även på fritids vid behov. På detta sätt lär vi känna barnen väl och kan ge dem förutsättningar för att lära sig i en trygg miljö. Med andra ord:

"Stavby skola – lite mindre mycket bättre"

som Alexander Eriksson, före detta elev på skolan, uttryckte det.

Organisation

Skolan har ca 130 elever fördelade i F-klass-9. Vissa klasser är B-form.

All personal finns är fördelade på två arbetsenheter F-4 och 5-9. Ansvarslärare finns för varje grupp, men undervisningsmässigt förekommer även andra grupperingar.

Eleverna arbetar mycket individanpassat där vi tar tillvara elevens intressen och anpassar studiematerialet därefter. Elevarbetet utförs ibland tematiskt. Uppföljning sker genom utvecklingssamtal och vid behov åtgärdsprogram.

Skolan har dokument beträffande bl.a. värdegrunder, mål och kursplaner som ska vara väl kända av elever och föräldrar samt naturligtvis även hos personalen. Vi samtalar om rättigheter och skyldigheter samt tränar ansvarstagande, detta arbete följs upp med individuella samtal med eleverna.

Förskollärare och personalen från skolbarnomsorgen, "fritids", ingår i allt arbete genom att skolan är organiserad F-4 och 5-9. Förskollärare och fritidspersonal deltar vid personalmöten och AE-möten.