Skolsköterska

Karin Elfvik

 Du kan nå mig via e-post på karin.elfvik@uppsala.se eller på telefon:

0174 – 27 01 01 Stavby skola
0174 – 27 01 07 Tuna skola 

Arbetar:

Jämn vecka:måndag,tisdag,onsdag

Ojämn vecka:måndag,onsdag

Tuna skola:måndag ojämn vecka, onsdag jämn vecka

Stavby skola:måndag jämn vecka, onsdag ojämn vecka

Tisdag flexibel tid mellan Stavby och Tuna.Öppen mottagning
Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.
Om skolsköterskan har fast öppen mottagningstid bör tiderna anges.
Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.
Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.
Planerat arbete under läsåret:
Här kan de skolsköterskor som vill lägga ut sin årsplanering göra det. T.ex. veckor för hälsosamtal, vaccinationsdatum, hörseltester osv.

Förslag på länkar:
BRIS
Snorkel
Sundarebarn

Uppdaterad: