Frånvaro/sjukanmälan

Frånvaro-/sjukanmälan

Frånvaro-/sjukanmälan av elev ska göras direkt på morgonen
till 0515-777 601.

Du som förälder är ansvarig för att ringa innan kl. 7.45 om ditt barn är frånvarande. Du behöver knapptelefon för att trycka in ditt barns 10-siffriga personnummer.

Anmälan ska ske varje dag. Detta för att underlätta för personalen på skolan i dess arbete med alla barn/elever i klasserna. I Skola24 MobilApp kan man sjukanmäla högst 5 dagar i framåt.

Våra rutiner är följande:

- Personalen kommer fortfarande kontakta vårdnadshavare om någon elev saknas. Detta kommer att ske innan kl. 10.30, samma dag.

I undantagsfall kan meddelande lämnas på Skolans telefonnummer 0174-270101

Inför ledighet

Som vårdnadshavare ansvarar du för att känna till skolans och kommunens riktlinjer angående frånvaro och ledighet. I länkarna nedan finns dessa riktlinjer att läsa:

http://insidan.uppsala.se/PageFiles/50986/Riktlinjer%20vid%20fr%C3%A5nvaro.pdf

Ledighetsansökan elev:

http://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_jobb/UBF/Grundskola/IT%20i%20skolan/LEDIGHETSANS%c3%96KAN%20ELEV.docx

 

Skola24 ansökningshandlingar för vårdnadshavarekonto:

http://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_jobb/UBF/Grundskola/Styrdokument/Ans%C3%B6kan%20v%C3%A5rdnadshavarekonto%20skola24.pdf

 

 

Uppdaterad: