Länk till UL skolskjutstidtabeller

https://www.ul.se/reseinfo/tidtabeller/tidtabeller/

Välj Stavby skola och se alla tidtabeller, eller välj bussnr.  

Uppdaterad: