Vårdnadshavarkonto Skola24

Vill påminna föräldrar i ÅK 6-9 att lämna in sina blanketter för Skola24 konto som vårdnadshavare. 

se bifogat dokument:

Ansökan vårdnadshavarekonto skola24.pdf (PDF, 118 KB)

13 oktober 2015