Tillfällig förändring av skolskjuts buss 121 & 123

Pga trumbyte över Olandsån vid Vittja (Inninge) så kommer skolskjutsen endast att gå på måndag morgon för buss 121 och buss 123 den vägen. Efter morgonturen grävs vägen av och ingen buss/bil kommer fram. 

Gäller måndag 25/9 och tisdag 26/9, eventuellt även onsdag 27/9! 

Mer info kommer via Unikum

22 september 2017