Stavby dagen 19 sept

Lördagen den 19 september kl.15.00–18.00 arrangeras Stavbydagen. (se bifogat utskick) Vi från skolans sida har valt att vara med fullt ut på denna. Vi, personal och skolråd, tycker att det är viktigt att visa upp våra lokaler och vår verksamhet så därför har vi valt att ha öppet. Det innebär att vi har ”vanlig” skoldag här mellan 15.30 – 17.00 den lördagen. Vi kommer att ha öppet hus med korta lektioner i olika ämnen. T.ex. Experiment i NO, dataskriv (ALS) för de yngre eleverna, visa upp Abakus, spela schack m.m. Flera av våra fd elever kommer hit och berättar hur det var att gå på Stavby skola förut. Ledighet för elever beviljas endast genom ifylld ledighetsansökan. Naturligtvis kommer det att utgå kompensation till elever och personal för denna dag: Höstterminen kommer att avslutas på fredagen den 18:e december istället för måndagen den 21:a.

7 september 2015