Ställföreträdande rektorer

Hej

De som blir ställföreträdande rektorer medan rekrytering av ny rektor pågår är from måndagen den 12 mars Anette Bengtsson och Katarina Roland. Båda har en mångårig erfarenhet som rektorer i Uppsala kommun. Fördelningen mellan rektorerna kommer att blir annorlunda än den som finns idag.

 

Stavby skola och Tuna skola åk F-5 – Katarina Roland 50%

Stavby skola och Tuna skola åk 6-9 – Anette Bengtsson 50%

8 mars 2018