Läxhjälp

Behöver du och ditt barn hjälp med läxan!

Universitetsstudenter sitter online på Skype och facebook beredda att på ett pedagogsikt sätt hjälpa eleverna fram till rätt tankesätt och bidra till ökad förståelse och i slutänden, högre studieresultat.
 
Uppsala kommuns läxhjälp på vardagkvällar måndag – torsdag kl. 17.00-20.00.
Gå in på www.lxcoach.uppsala.se  och läs mera.
22 oktober 2014