Information ang bad och raster

Fredag 13 nov Åk 5-8 Bad i Fyrishov

Klassläraren har skickat ut info.

 

Under v 45 o 46 håller Stavby IF i rastaktiviteter på förmiddagsrasten, mycket uppskattat !

4 november 2015