Besök för nya förskoleelever på Stavby skola

Tisdagen den 23/5 2023 kl 14-15, är du som till hösten ska börja i förskoleklass på Stavby skola välkommen att besöka oss.

Du kommer att få titta på lokalerna och skolgården och träffa oss lärare.

Alla vårdnadshavare är välkomna och vi kommer att informera om skolstarten.

Varmt välkomna!

önskar Personalen

Har du frågor får du gärna kontakta oss:

Gustav Ek på gustav.ek@uppsala.se 

Henrik Breimark henrik.breimark@skola.uppsala.se

Annica Jansson annica.jansson@skola.uppsala.se

27 mars 2023