SMILE

 

Morgonmöte på Stavby,

Månadens SMILE-ord: Respekt

Personalen på Stavby Skola har sedan HT- 12 påbörjat en utbildning som heter SMILE = en modell för systematisk tillpassning av inlärningsmiljön.

Vissa delar i SMILE bygger på delar av ART. En skillnad är att SMILE fokuserar på att hela skolan deltar och inte bara små grupper.

SMILE innebär att genom ett systematiskt arbetsätt utveckla inlärningsmiljön. Genom att jobba efter denna modell får eleverna en stärkt självkänsla, blir tryggare och får lättare att bemöta eventuella motgångar. De lär sig att arbeta mer självständigt och att bättre stå emot grupptryck.

Under den här perioden har vi bland annat sett över våra ordningsregler, bestämt kärnvärderingar som skolan kommer att stå för, spelat rollspel där vi har fått träna på olika sociala färdigheter.

Vi fortsätter arbetet efter denna modell fortsättningsvis.

 

Tar vi ansvar för och är rädda om våra och andras saker.
Vi visar respekt för varandra.
Tar vi ansvar för vårt lärande.
Är vi ärliga och står för det vi gör.

Uppdaterad: