Fritids informerar

Info ang fritids:

  • Du som vårdnadshavare som fått skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-3 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste ansöka om plats skyndsamt i eBu. Det gör du via https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/
  • Som vårdnadshavare måste ni bekräfta erbjuden plats i eBu inom 8 dagar. När ni bekräftar ska inkomstanmälan göras i eBu.
  • Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om det önskas plats.
  • Alla vårdnadshavare ska uppdatera sin inkomst för att rätt avgift ska tas ut. Om fel avgift är registrerad blir vårdnadshavare betalningsskyldiga retroaktivt.

 Här kan ni läsa om vad som händer på fritids:

stavbyfritids.wordpress.com

Nya regler gällande fritids: https://www.uppsala.se/contentassets/9523141a46bc4c6fa44ebbd9fa5df42f/regler-for-forskola-och-pedagogisk-omsorg2.pdf

 

Ändrade regler kring rätt till fritids i Uppsala kommun 2017.pdf (PDF, 160 KB)

 

 Olika aktiviteter på fritids fram tom jul 2016 på fritids:

En vecka på fritids.pdf (PDF, 49 KB)

FRITIDS:

Jullovet 16-17.pdf (PDF, 223 KB)

Höstlov med TUNA ht-16.pd (PDF, 58 KB)

f (PDF, 58 KB)Studiedag 30 september fritids.pdf (PDF, 205 KB)

Vänligen fyll i blankett och lämna in: 

Föräldrars dag tel.nr.+e-post 16-17.pdf (PDF, 222 KB)

 

Information:

VÄLKOMMEN HIT ht16.pdf (PDF, 140 KB)

Uppdaterad: