Busstidtabell

Skolskjuts till skolorna i Uppsala kommun 2017-2018


Till Stavby skola


Linje 121/1 06.53 Öster-Edinge – Lydinge – Gränome – 07.03 Lydinge vägskäl – 07.11 Inninge - Jönninge – Berget – Nyby – 07.30 Lejdet – 07.45 Stavby skola
Linje 123/3 07.28 Gåvsta skola – 07.35 Sunnersbol – Skeberga – Ubby – Väsby – 07.55 Stavby skola


Från Stavby skola


Linje 121/2 13.50 Stavby skola – Krogen – Sunnersbol – Lydinge – 14.15 Öster-Edinge
Linje 123/2 13.50 Stavby skola – Nyby – Lejdet – Stavby kyrka – 14.25 Gåvsta skola
Linje 123/4 13.50 Stavby skola – Ubby – Väsby – Jönninge – 14.20 Inninge
Linje 121/4 15.10 Stavby skola – Sunnersbol – Lydinge – 15.30 Öster-Edinge
Linje 123/4 15.10 Stavby skola – Nyby – Lejdet – Ubby – Väsby – Jönninge - Inninge – 15.50 Krogen

4 augusti 2016