Skolans dokument

Kvalitetsredovisning

Skolinspektionens beslut har kommit och vi har några saker som vi ska förbättra men vi ska komma ihåg att

Stavby skolas elever har ett meritmedelvärde som ligger över riksnivån
Förskoleklassens föräldrar är nöjda med verksamheten enligt enkätsvaren
Våra elever känner sig trygga i skolan
Verksamheten på fritids är enligt elever ibland "bättre än julafton"
Stavby skola är "lite mindre, mycket bättre"
Skolinspektionen Stavby skolinspektionen.pdf (PDF, 321 KB)

Tar vi ansvar för och är rädda om våra och andras saker.

Vi visar respekt för varandra.
Tar vi ansvar för vårt lärande.
Är vi ärliga och står för det vi gör.

Uppdaterad: